Budżet Obywatelski 2020

Toruńska Orkiestra Symfoniczna jest organizatorem jednego z wybranych, drogą głosowania, projektów. W ramach zadania Raz, Dwa, Trzy – muzyczne Bielawy odbędą się koncerty symfoniczne, kameralne oraz muzyczne spotkania z dziećmi.

Zasadniczym celem budżetu partycypacyjnego jest włączenie w procesy zarządzania miastem jego mieszkańców oraz uwzględnienie w nich elementu dyskusji w szerokim gronie członków wspólnoty, którzy funkcjonują jako „eksperci we własnej sprawie”, artykułują swoje potrzeby i podejmują rozmowę na temat priorytetów społeczności z perspektywy jej wspólnego dobra. Owo otwarcie na mieszkańców nie jest jednak celem samym w sobie: ma prowadzić do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu oraz budowania więzi w lokalnej społeczności.

Wydarzenia powiązane

04 października 2020
wydarzenie z archiwum
11 października 2020
wydarzenie z archiwum
11 października 2020
wydarzenie z archiwum
18 października 2020
wydarzenie z archiwum
24 października 2020
wydarzenie z archiwum
25 października 2020
wydarzenie z archiwum