Konkurs wiedzy muzycznej 2017 - "Franz Schubert - życie i twórczość"

Konkurs „Kompozytor – życie i twórczość” to wydarzenie cykliczne organizowane przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. XII edycja poświęcona jest kompozytorowi romantyzmu Schubertowi. Franz Schubert

Głównym celem tegorocznej edycji konkursu jest przedstawienie sylwetki Franza Schuberta oraz prezentacja jego twórczości. Ważne też jest zachęcenie uczniów do pogłębiania wiedzy o muzyce i życiu kompozytora. Rozpowszechnianie wiedzy muzycznej w szkołach ogólnokształcących jak również propagowanie zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży ma przygotować młodych melomanów do bardziej świadomego odbioru muzyki, a także prób podjęcia nauki gdy na instrumentach muzycznych.

Konkurs „Franz Schubert – życie i twórczość” składa się z trzech etapów i przeprowadzany jest na podstawie regulaminu określającego cele, zadania, terminy i zasady uczestnictwa. I i II etap organizowane są w szkołach na podstawie materiałów dostarczonych przez Organizatora. III etap – Finał – odbędzie się 7 czerwca 2017r. o godz. 10:00 w Sali Prób CKK Jordanki w Toruniu i składa się z trzech zadań jakimi są test słuchowy, krzyżówka i test teoretyczny. W Finale biorą udział uczniowie wyłonieni na podstawie dwóch wcześniejszych etapów. Uczestników finału ocenia Jury, które po zakończeniu Konkursu ogłasza wyniki. Na zakończenie odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów uczestnictwa, podziękowań nauczycielom i nagród Laureatom.