Bilety - Szkoły i Uczelnie Muzyczne

Bilety na koncerty symfoniczne w cenie specjalnej dla uczniów Szkół i Akademii Muzycznych.

Aktualna oferta specjalna:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.
11 wrzesnia 2020, godzina 19:00, Sala Koncertowa CKK Jordanki
INAUGURACJA 42. SEZONU ARTYSTYCZNEGO

Bilet w cenie specjalnej – 15 zł*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.
02 października 2020, godzina 19:00, Sala Koncertowa CKK Jordanki
APOTEOZA TAŃCA - MIEDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI / VIVA BEETHOVEN

Bilet w cenie specjalnej – 20 zł*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.
30 października 2020, godzina 19:00, Sala Koncertowa CKK Jordanki
PAMIĘCI TYCH, CO ODESZLI

Bilet w cenie specjalnej – 20 zł*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.
11 listopada 2020, godzina 18:00, Aula UMK
CHOPIN NA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Bilet w cenie specjalnej – 20 zł*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.
20 listopada 2020, godzina 19:00, Sala Koncertowa ZSM
WIECZÓR Z CZAJKOWSKIM

Bilet w cenie specjalnej – 20 zł*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.
18 grudnia 2020, godzina 19:00, Sala Koncertowa CKK Jordanki

O RADOŚCI ISKRO BOGÓW

Bilet w cenie specjalnej – 20 zł*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nauczycielom Szkół i Akademii Muzycznych, po okazaniu ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do zniżki, przysługują bilety ulgowe.

*bilet w cenie specjalnej można zakupić w kasie TOS znajdującej się na parterze CKK Jordanki (Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń). Bilet wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zniżki (ważną legitymacją szkolną, zaświadczenie z pieczątką szkoły) należy okazać podczas  zakupu biletu w kasie oraz obsłudze w momencie wejścia na wydarzenie.