4 października
Piątek , godzina: 20:00 KONCERT INAUGURACYJNY 5. MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU SKRZYPCOWEGO IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO
miejsce: Sala Kameralna CKK Jordanki
w ramach: 5. Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy im. K. Lipińskiego
wstęp:
Bilety: 40 zł - N, 30 zł - U
foto

Wystąpią:
Konstanty Andrzej Kulka - skrzypce
Andrzej Gębski - skrzypce
Andrzej Wróbel – wiolonczela
Prowadzenie: Piotr Matwiejczuk

Program koncertu:
część oficjalna:
Losowanie kolejności wystąpień uczestników Konkursu Skrzypcowego

część artystyczna:
K. Lipiński - Trio A- dur op. 12
K. Lipiński - Rondo koncertowe op. 18
K. Lipiński - Fantazja na motywach opery „Krakowiacy i Górale” Jana Stefaniego op. 33
K. Lipiński - Wariacje na tematy z opery „Kopciuszek” Gioacchino Rossiniego op. 10

KONSTANTY ANDRZEJ KULKA jest zali­cza­ny do gro­na naj­wy­bit­niej­szych skrzyp­ków swo­je­go poko­le­nia. Urodzony w Gdańsku w 1947 roku, naukę gry na skrzyp­cach roz­po­czął w wie­ku lat ośmiu u Stefana Hermana i kon­ty­nu­ował u tego same­go peda­go­ga w Liceum Muzycznym i Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku. Już jako 17-let­ni stu­dent uzy­skał dyplom z wyróż­nie­niem na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. N. Paganiniego w Genui, jed­nak dro­gę do sła­wy otwo­rzył mu Międzynarodowy Konkurs w Monachium, gdzie zdo­był I nagro­dę. Od tego momen­tu roz­po­czę­ła się jego bły­ska­wicz­na karie­ra — od 1966 roku Konstanty Andrzej Kulka kon­cer­tu­je na obu pół­ku­lach (wszyst­kie kra­je Europy, USA, Ameryka Południowa, Japonia, Australia). Jako soli­sta był gościem wie­lu reno­mo­wa­nych orkiestr, takich jak: Berliner Philharmoniker, Chicago Symphony, London Symphony, English Chamber, Filharmonia Leningradzka. Uczestniczył tak­że w pre­sti­żo­wych festi­wa­lach muzycz­nych, m.in.: w Berlinie, Bordeaux, Lucernie i wie­lu innych. Szczególne miej­sce w tour­nées arty­stycz­nych skrzyp­ka zaj­mu­ją wystę­py z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej.

Mecenas Główny: Gmina Miasta Toruń 
Partner Główny: Województwo Kujawsko-Pomorskie
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach
programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.
Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Sponsor Główny TOS: PGE Toruń S. A.
Mecenasi: Konsul Honorowy Finlandii w Toruniu - Tadeusz Pająk, Starostwo Powiatowe Toruń, Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych S.A. MAT-BUD Materiały Budowlane, Guala Closures DGS Poland S.A., Cukiernia Sowa Sp. J, TIM-EX Spółka
z o.o. Sp. k., Nord Partner Sp. z o.o.
Partnerzy: Ruch Muzyczny, Hanza Café., Kino Centrum, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, Zespół Szkół
Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Hotel Filmar, Hotel Uniwersytecki,
Hotel Mercure Toruń Centrum, Restauracja Artystyczna, ARTONUS, Florian Leonhard Fine Violins
Patroni Medialni: TVP Kultura, Polskie Radio Program II, TVP3 Bydgoszcz, Radio PiK, TV TORUŃ, Nowości, POLMIC, ArtPost,
Presto
Organizator: Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Galeria zdjęć

Zobacz inne zbliżające się wydarzenia

30 sierpnia
SWINGING WITH SINATRA
07 września
BRAWO BROADWAY, HURRA HOLLYWOOD! - Finał Festiwalu