Zastępca dyrektora ds. artystycznych/materiały dla mediów | Toruńska Orkiestra Symfoniczna