Konkurs - idea | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Konkurs - idea

Ideą konkursu „Kompozytor – życie i twórczość” jest zachęcenie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do zainteresowania się muzyką klasyczną. Każda z edycji poświęcona jest wybranemu kompozytorowi. Jednym z ważniejszych celów konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat życia i twórczości znanych kompozytorów. Udział w konkursie jest możliwością dla uczniów do wykazania się samodzielnym poszukiwaniu informacji z różnych źródeł. Wieloaspektowość konkursu wpłynie na rozbudzenie wrażliwości estetycznej uczestników oraz kształtowanie aktywnej, twórczej postawy wobec historii, sztuki i muzyki.