Projekt - Kultura w zasięgu 2.0 | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Projekt - Kultura w zasięgu 2.0

Kultura w zasięgu 2.0 to projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jego celem było udostępnienie wszystkim zainteresowanym – głównie mieszkańcom regionu – narzędzi do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Ważny element projektu stanowiła także digitalizacja, czyli ucyfrowienie zasobów muzeów, bibliotek i innych instytucji, aby zachować je dla przyszłych pokoleń.

Orkiestra w przestrzeni miejskiej

Toruńska Orkiestra Symfoniczna aktywnie uczestniczyła w projekcie. Niewątpliwie najważniejszym działaniem podjętym przez nas w ramach tej inicjatywy było wdrożenie systemu elektronicznego plakatu Digital Signage – to jedno z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych narzędzi komunikacji w przestrzeni miejskiej. Na placu CKK Jordanki oraz przy al. Solidarności pojawiły się wyświetlacze zewnętrzne, z kolei przy kasie stanął wyświetlacz wewnętrzny. Dzięki urządzeniom przechodnie oraz turyści mogą zapoznać się z ofertą kulturalną Orkiestry.

Plakaty zyskały drugie życie

Istotny element projektu stanowiła też digitalizacja zbiorów naszej instytucji. Drugie życie dzięki stworzeniu cyfrowych odpowiedników zyskało blisko 700 plakatów TOS z lat 1979-2010.

Zdigitalizowane zbiory można obejrzeć w Wirtualnym Muzeum Kujaw i Pomorza pod adresem http://muzeum.kulturawzasiegu.eu/. Wystarczy kliknąć!

Projekt umożliwił nam również zakup nowoczesnego sprzętu do digitalizacji: skanera A3, zestawu dwóch kamer Sony, kamery GOPRO 360 stopni, mikrofonów, lustrzanki z obiektywami oraz programu do realizacji wydarzeń online. Dzięki nim możemy tworzyć lepszej jakości materiały z koncertów, a następnie dzielić się nimi z naszymi słuchaczami. Nagrania czy fotografie stanowią cenny element archiwum Orkiestry.

Oprócz wspomnianego muzeum internauci mają do dyspozycji wirtualny przewodnik po Kujawach i Pomorzu, w którym znajdą się filmy, grafiki czy zdjęcia promujące instytucje: https://przewodniki.kulturawzasiegu.eu/

Projekt „Kultura w zasięgu 2.0” umożliwiał też poszerzanie kompetencji. Pracownicy Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej wzięli udział w szkoleniach z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. 

Dzięki podjętym działaniom kultura w naszym regionie stała się jeszcze bardziej dostępna.
 

Projekt „Kultura w zasięgu 2.0", realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego.
 

logo ue

 

Projekt finansowany ze środków Gminy Miasta Toruń

herb torunia