wspieraMY UKRAINĘ | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

wspieraMY UKRAINĘ

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca uruchamia Program wspieraMY Ukrainę skierowany do artystów, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022, oraz rodzimych instytucji kultury, które są otwarte na nawiązanie z nimi współpracy. Program potrwa do końca 2022 roku.

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca od lat wspiera rozwój zawodowy artystów na różnych polach. Kultura przywołuje piękno i harmonię w naszym życiu – których potrzebujemy szczególnie teraz, gdy otaczający nas świat staje na granicy dotychczasowych wartości – mówi Katarzyna Meissner, dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. – W tej szczególnej sytuacji nie zapominamy także o artystach, którzy znaleźli azyl na terenie Polski. Chcemy pomóc im odnaleźć spokój i perspektywę na dalsze życie, także zawodowe. Bardzo dziękuję Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wsparcie tego Programu – jestem przekonana, że będzie to skuteczne i systemowe wsparcie naszych koleżanek i kolegów z Ukrainy.

Pomoc realizowana będzie w formie:

  • rezydencji – poprzez zapewnienie warunków pobytowych
  • stypendium twórczego – poprzez przekazywanie pomocy finansowej
  • pobytu twórczego – poprzez zapewnienie warunków pobytowych oraz przekazywanie pomocy finansowej.

Wsparcie będzie mógł uzyskać wyłącznie pełnoletni obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku, prowadzący lub zamierzający prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność artystyczną, naukową, dydaktyczną lub badawczą z dziedziny sztuki, podejmować rozwój zawodowy lub artystyczny. Wsparcie zapewniać będą mogły wyłącznie uprawnione Instytucje, z którymi Organizator (czyli Narodowy Instytut Muzyki i Tańca) zawrze odpowiednie Porozumienie.