Bethoven W twórczym szale #2 - koncert kameralny

Koncert
Viva Beethoven!
Transmisja online
Data
Miejsce
YouTube
Wstęp
bezpłatny

Ludwig van Beethoven również w zakresie twórczości sonatowej na wiolonczelę i fortepian przecierał nowe szlaki i był dla przyszłych pokoleń kompozytorów punktem  odniesienia.

Ukończenie Sonaty wiolonczelowej A-dur op. 69 nr 3 na wiolonczelę i fortepian przypadł na moment rozkwitu twórczej płodności Beethovena. Kompozycja, ukończona w 1808 roku (podobnie jak V i VI Symfonia), została zadedykowana przyjacielowi kompozytora – baronowi Ignazowi Freiherrowi von Gleichensteinowi – wiolonczeliście-amatorowi. Utwór sygnowany słowami:  „Inter Lacrimas et Luctum” („Pośród łez i smutku”) porusza najczulsze struny duszy słuchacza liryzmem i melancholią. Intelektualno-uczuciowy dialog obu instrumentów przybiera najrozmaitsze „szaty brzmieniowe”, uderzając raz w tony liryczno-refleksyjne, a innym razem w tony żywiołowe i energetyczne. Część druga – Adagio cantabile, o wybitnie pieśniowym charakterze, stanowi zapowiedź muzycznego romantyzmu. Beethoven doskonale wiedział, że smutek i łzy są wpisane w ludzką kondycję. Ale zdawał sobie również sprawę z tego, że człowiek potrafi być silny, a przezwyciężając własne słabości, powstać „jak fenix z popiołów”, by wciąż na nowo mierzyć się ze  światem.

dr Aneta Derkowska - muzykolog

Wystąpią:
Marcin Zdunik - wiolonczela
Aleksander Dębicz – fortepian

W programie:
Muzyka przyszłości.
L. van Beethoven - Sonata A-dur op. 69
***
Improwizacje duetowe w oparciu o materiał dziewięciu symfonii Beethovena


Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu Viva Beethoven! - 250. rocznica urodzin kompozytora.


Zapraszamy na koncert w formule ONLINE,
który będzie transmitowany 16 grudnia o godz. 19:00 na naszym kanale Youtube.
Koncert bedzie dostępny na naszym kanale do końca czerwca 2021 r.