Tickets | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Tickets

Rezerwacje

Rezerwacja biletów

Rezerwacji biletów można dokonać:

 • mailowo na adres: kasaattos [dot] art [dot] pl bądź sekretariatattos [dot] art [dot] pl w tytule wpisując REZERWACJA BILETÓW
  Rezerwacja dokonana drogą mailową ważna jest tylko po otrzymaniu pocztą zwrotną potwierdzenia. Termin wykupienia biletów jest określany w trakcie rezerwacji. Zarezerwowane bilety, które nie zostaną odebrane do tego czasu, zostaną odwołane bez powiadomienia.
 • telefonicznie w kasie – w czwartki i piątki w godz. 13-19 oraz na godzinę przed koncertem w miejscu koncertu;  nr do kasy +48 56 642 43 79.
 • telefonicznie w Dziale Organizacji Koncertów poza godzinami pracy kasy +48 56 622 88 05;

Termin wykupienia biletów jest określany w trakcie rezerwacji telefonicznej. Zarezerwowane bilety, które nie zostaną odebrane do tego czasu, zostaną odwołane bez powiadomienia.

W celu dokonania rezerwacji niezbędne jest udzielenie następujących informacji:

 • data, godzina, tytuł koncertu
 • ilość biletów
 • rodzaj biletów (normalny, ulgowy)
 • imię, nazwisko
 • nr telefonu kontaktowego, ew. adres e-mail.

Odmowa podania powyższych danych uniemożliwia dokonanie rezerwacji.

UWAGA !!! W związku z elektronicznym systemem sprzedaży biletów w kasie informujemy, że wszystkie rezerwacje zostają automatycznie anulowane 2 dni przed rozpoczęciem koncertu.

kasa biletowa

KASA BILETOWA
 

Godziny otwarcia:
Kasa biletowa czynna w czwartki i piątki w godz. 13.00-19.00. Kasa jest również czynna na godzinę przed każdym koncertem, gdzie będzie się on odbywał. Zakup biletu bezpośrednio przed koncertem odbywającym się poza siedzibą Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (CKK Jordanki) możliwy jest tylko w formie płatności gotówkowej.

Adres:
Al. Solidarności 1-3 , 87-100 Toruń (CKK Jordanki)

Kontakt:
Małgorzata Działdowska
tel: 56 642 43 79
e-mail: kasaattos [dot] art [dot] pl

 

bilety online

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

Regulamin sprzedaży internetowej biletów na wydarzenia organizowane przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną

Regulamin obowiązuje od 01.10.2019.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dane kontaktowe: Toruńska Orkiestra Symfoniczna (zwana dalej w Regulaminie „TOS”), Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń,
  tel./fax.: +48 56 622 88 05, e-mail: sekretariatattos [dot] art [dot] pl.
  Toruńska Orkiestra Symfoniczna jest finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń.
 2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży internetowej biletów na wydarzenia organizowane przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  • a) „wydarzeniu” - rozumie się przez to koncerty oraz inne formy działalności statutowej organizowane przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, w których uczestniczą słuchacze,
  • b) o stronie internetowej TOS, oznacza to stronę internetową dostępną pod adresem: www.tos.art.pl,
  • c) o stronie internetowej poprzez którą następuje internetowa sprzedaż biletów, oznacza to stronę internetową dostępną pod adresem: www. biletytos.pl.
 4. Zakup biletu na wydarzenie oznacza akceptację przepisów Regulaminu, zobowiązanie do ich stosowania oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

 § 2

SPRZEDAŻ BILETÓW ONLINE

 1. Toruńska Orkiestra Symfoniczna oferuje sprzedaż biletów online.
 2. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Płatności za bilety obsługuje firma PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, za pośrednictwem sytemu internetowego Przelewy24.
 4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 5. Aby dokonać zakupu biletu online na wydarzenie należy:
  1. wypełnić formularz z danymi osobowymi (e-mail, imię i nazwisko, telefon, ewentualnie dane do fv)
  2. zaakceptować warunki regulaminu
  3. złożyć zamówienie online
  4. uiścić zapłatę za zamówienie przelewem
  5. wydrukować bilet otrzymany na wskazanym w formularzu adresie e-mail.
 6. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą odnotowania przez TOS potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego.
 7. Brak potwierdzenia przez bank Kupującego opłaty za zamówienie w ciągu 30 minut od wysłania zamówienia online powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 8. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT przy zakupie online. Faktura VAT, w pliku pdf, zostanie wysłana Kupującemu na wskazany w formularzu e-mail.

§ 3

BILETY, RODZAJE BILETÓW

 1. TOS prowadzi sprzedaż online biletów następujących rodzajów:
  • bilet normalny,
  • bilet ulgowy
 2. Warunki nabycia biletu ulgowego określa Regulamin sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, opublikowany na stronie www.tos.art.pl w zakładce Bilety.
  Wydrukowany bilet wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zniżki należy okazać obsłudze w momencie wejścia na wydarzenie.
 3. W przypadku zakupu online biletem wstępu na wydarzenie jest wydrukowany bilet przesłany w formie pdf na adres mailowy kupującego.
 4. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na określone wydarzenie.
 5. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji przed wejściem na wydarzenie, nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.
 6. W sprawie zakupu powyżej 10 szt. biletów jednorazowo, prosimy o kontakt telefoniczny. Więcej informacji: kasaattos [dot] art [dot] pl.

§ 4

ZWROTY BILETÓW, REKLAMACJE

 1. Bilet zakupiony online nie podlega zwrotowi. Nie ma również możliwości zamiany biletu na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia.
 2. W przypadku odwołania wydarzenia TOS dokonuje zwrotu środków na rachunek bankowy lub kartę kredytową, z której dokonana była płatność.
 3. W przypadku odwołania wydarzenia informacje na temat dokonywania zwrotu biletów będą udzielane w pod nr tel. (+48) 56 642 43 37 lub mailowo: kasaattos [dot] art [dot] pl.
 4. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt mailowo: k [dot] olszewskaattos [dot] art [dot] pl. Czas rozpatrzenia reklamacji: 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. TOS zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu, zmiany daty, miejsca, godziny,
 2. zmiany w repertuarze (programu lub artystów) bez podania przyczyn.
 3. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

§ 6

OCHRONA DANYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz stosownymi aktami wykonawczymi, informujemy, iż:

 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toruńska Orkiestra Symfoniczna z siedzibą w Toruniu przy Alei Solidarności 1-3, NIP 9561429917
 2. 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iodattos [dot] art [dot] pl.
 3. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania rezerwacji biletów i związanego z tym kontaktu (art. 6 ust 1 lit. f RODO)
 4. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące pośrednio zaangażowane w kontakt z Panią/Panem (np. świadczące usługę IT) oraz podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. 4 a) Administrator udostępnia dane firmie obsługującej płatności PayPro S.A. o której mowa w § 2 pkt 3 regulaminu. PayPro S.A. jako odbiorca danych będzie je przetwarzać w celach związanych z realizacją świadczeń usług płatniczych, przy zapewnieniu przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów.
 7. 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych.
 8. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia dokonanie rezerwacji i zakupu biletu przez Internet.
Newsletter
We invite you to subscribe to our newsletter. To the given email address once a week we will send information about our current activities. We will pass on important news, inform about interesting events and new products in the special offer
Oferty Specjalne
repertuar w rękach kobiety ubranej w granatowy garnitur
Abonamenty 45. sezon artystyczny
Abonament koncertowy to gwarancja niższej ceny!
widok na pełną widownię, zadowoleni melomani, stojąc biją brawo
Bilety grupowe
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty dla grup zorganizowanych!
zdjęcie grającego pianisty - widok z góry
Karta podarunkowa [przedpłacona]
Spełniaj muzyczne marzenia swoich bliskich!
Zakup kartę online już dziś!
zbliżenie na dwa instrumenty muzyczne trzymane w dłoniach muzyków nad białym stolikiem
Bilety - Szkoły i Uczelnie Muzyczne
Bilety na koncerty symfoniczne w cenie specjalnej dla uczniów Szkół i Akademii Muzycznych.
widok dwóch regałów z książkami pomiędzy którymi dzidzi kobieta na krześle, czytająca książkę
Bilety - karta biblioteczna Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
Posiadaczom karty bibliotecznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przysługuje możliwość zakupu biletu w cenie biletu ulgowego.
wzór Karty Absolwenta UMK
Bilety - Karta Absolwenta UMK
Posiadaczom Karty Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przysługuje możliwość zakupu biletu w cenie biletu ulgowego.
Toruńska Karta Dużej Rodziny
Bilety - Toruńska Karta Dużej Rodziny
Zniżki dla posiadaczy Toruńskiej Karty Dużej Rodziny.
Toruńska Karta Seniora
Bilety - Toruńska Karta Seniora
Zniżki dla posiadaczy Toruńskiej Karty Seniora.
logo i znak Moja Starówka
Bilety - karta Moja Starówka
Posiadaczom karty Moja Starówka przysługuje możliwość zakupu biletu w cenie biletu ulgowego.
zdjęcie rąk dwóch pianistek grających na instrumencie - widok z góry, zbliżenie na klawiaturę
Voucher - Bilet prezentowy
Bilet Prezentowy uprawnia do uczestnictwa w jednym wybranym koncercie po jego wymianie na bilet wstępu w kasie biletowej