Inauguracja 30. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni

Koncert
Data wydarzenia
Location
Sala Koncertowa CKK Jordanki
Entrance
45 zł - normalny, 35 zł - ulgowy

Wystapią:

Piotr Ryszard Pawlak - fortepian
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Dainius Pavilionis (Litwa) - dyrygent

W programie:

F. Chopin - I Koncert fortepianowy e-moll op. 11
E. Grieg - I Suita Peer Gynt op. 46
E. Grieg - II Suita Peer Gynt op. 55


Piotr Ryszard Pawlak

Urodził się w 1998 r. w Gdańsku. Pianista młodego pokolenia, kształci się w klasie fortepianu prof.: Waldemara Wojtala w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Koncertował m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech na Litwie, Węgrzech w Rosji, Gruzji, Danii, Belgii Czechach i  Austrii oraz w wielu miastach Polski, w 2019 roku odbył turneé po Chinach. Miał okazję występować i współpracować z orkiestrami Filharmonii Dolnośląskiej, Bałtyckiej, Podkarpackiej, Zachodnioczeskiej i innymi. Jest stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady ministrów, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska oraz stypendium ufundowanego przez Krystiana Zimermana. Piotr Pawlak jest laureatem wielu konkursów międzynarodowych wśród nagród należy wymienić Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni, laureat I nagrody w 2009, 2010, 2012 i 2014 r. zdobył I nagrodę i nagrodę za najlepszą improwizację na XI Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Darmstadt, II nagrodę na I Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim dla Młodych Pianistów w Pekinie, II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie, I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów „Chopin pod Wawelem” w Krakowie jest także laureatem II nagrody w VIII Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Budapeszcie i wielu innych. Brał udział w XVII w 2015 r. oraz XVIII w 2021 r. Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Warto wspomnieć, że do XVIII warszawskiego konkursu został zakwalifikowany z pominięciem eliminacji, jako laureat II nagrody Ogólnopolskiego konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie w 2020 r.
 

Dainius Pavilionis

Urodził się w 1977 roku w Mariampolu na Litwie w rodzinie o bogatych tradycjach muzycznych. Ukończył szkołę muzyczną w klasie fortepianu zostając laureatem wielu konkursów. W 1992 roku podjął naukę w Konserwatorium im. J. Gruodisa w Kownie w klasie dyrygentury chóralnej. Od 1996 roku kontynuował naukę w Litewskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Povilasa Gylysa, a od 2002 roku na wydziale dyrygentury operowo-symfonicznej  w klasie prof. Juozasa Domarkasa, którego postrzega jako swojego mentora i muzycznego ojca. Po uzyskaniu dyplomu w 2006 roku został wykładowcą w macierzystej akademii, a w 2017 roku objął stanowisko kierownika katedry dyrygentury. Od 2006 roku jest dyrygentem Reprezentacyjnej Orkiestry Wojska Litewskiego. Środowisko muzyczne szybko dostrzegło w osobie Dainiusa Pavilionisa wybitnego dyrygenta i dlatego systematycznie współpracuje on m.in. z Litewską Narodową Orkiestrą Symfoniczną oraz Państwową Orkiestrą Symfoniczną w Wilnie. W latach 2010 – 2015 był dyrektorem artystycznym i dyrygentem w Państwowym Teatrze Muzycznym w Kłajpedzie, gdzie przygotował wiele premier m.in. „Wesołe kumoszki z Windsoru” O. Nicolaia, „Siostrę Angelicę” G. Pucciniego, „Hrabinę Maricę” E. Kalmana, „Doctora Aybolita” I. Morozowa i „Damę Pikową” P. Czajkowskiego. Jest laureatem wielu nagród m.in. na IV Międzynarodowym Przeglądzie Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku (2006) oraz na 8. Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. G. Fitelberga w Katowicach (2007). Dainius Pavilionis dyryguje orkiestrami symfonicznymi nie tylko na Litwie i w Polsce. Zapraszany jest do prowadzenia koncertów w całej Europie. Od 1 września 2020 roku jest zastępcą dyrektora ds. artystycznych Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. 

Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Toruń, miasto wszechobecnej historii i kultury od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości, zabiegał o własną zawodową orkiestrę symfoniczną. Pierwsze próby podjęto w latach 20. XX wieku kiedy powołano orkiestrę, prężnie działało Pomorskie Towarzystwo Muzyczne oraz  kształcące wybitnych instrumentalistów Konserwatorium Muzyczne. Trudna sytuacja powojenna nie pozwoliła jednak na prędki powrót do działalności regularnego zespołu muzycznego. W 1975 roku Szymon Kawalla, nauczyciel Szkoły Muzycznej oraz jej dyrektor Bogdan Bilski, zorganizowali koncert z okazji XXX-lecia PRL zatytułowany „Rzeczpospolita muzyczna”. Solistkami były dwie wybitne postacie muzyki klasycznej Regina Smendzianka (fortepian) oraz Stefania Toczyska (alt) a towarzyszyła im orkiestra złożona z pedagogów szkoły muzycznej. Pierwszym urzeczywistnieniem dążeń muzyków toruńskich było utworzenie w 1976 roku kwartetu smyczkowego. Wraz z rokiem 1979 na stanowisko dyrektora i kierownika artystycznego powołano Szymona Kawallę a na zastępcę dyrektora Andrzeja Kobyłeckiego. W 1990 roku przeszła pod zarząd Miasta Torunia. Jako instytucja samorządowa jemu właśnie zawdzięcza dynamiczny rozwój. W lutym 2006 roku przekształciła się w Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. Zespół wpisał się na stałe w kulturalny krajobraz miasta, poprzez organizowanie koncertów dla mieszkańców Torunia i sławiąc jego imię na licznych tournée krajowych i zagranicznych. Toruńska Orkiestra Symfoniczna na przestrzeni swojej działalności dała blisko trzy tysiące koncertów we wszystkich znaczących miastach Polski oraz w wielu krajach Europy. Koncertowała także na prestiżowych festiwalach. Orkiestra może poszczycić się . W grudniu 2015 roku oficjalnie otworzono nową siedzibę Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w Centrum Kulturalno – Kongresowym Jordanki. Znaczącym wydarzeniem w historii orkiestry jest organizowanie od 1997 roku Międzynarodowego Letniego Festiwalu “Toruń – Muzyka i Architektura od 2022 funkcjonuje pod nazwą: „NOVA MUZYKA i ARCHITEKTURA”. Jego ideą jest prezentowanie muzyki klasycznej w zabytkowych, historycznych wnętrzach. Jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń kulturowych Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej jest Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy, aspirujący do grona najważniejszych wydarzeń muzycznych na mapie Polski i Europy. Ważnym aspektem działalności Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej jest edukacja muzyczna dzieci i młodzieży, obejmująca swym zasięgiem nie tylko Toruń, ale również teren województwa kujawsko-pomorskiego. Obecnie dyrektorem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej jest Przemysław Kempiński, Zastępcą dyrektora do spraw artystycznych Dainius Pavilionis a pierwszym dyrygentem gościnnym Adam Banaszak.
 

 

Czas trwania koncertu ok. 120 min.